EL AYAK SAĞLIĞI
Kurslarımız

Hijyen ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde, el ve ayak bakımına ilişkin olan işlemleri, belirli bir süre içerisinde, kendi başına yapma bilgi ve becerisine sahip ve yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı uzmanlar yetiştirilmektedir.

Eğitimin Teorik Kısmı

 1. Podolojik Müdahale Yöntemleri
  • Ayak Uygulaması
  • Basınç Azaltması
  • Sürtünmeye Karşı Koruma
  • Siğil Uygulaması
  • Hastalıklı Cilt ve Tırnak Bölgesi Uygulaması
  • Risk Altındaki Hastaların Uygulaması
  • Nasır Uygulaması
 2. Tamamlayıcı Dersler
  • Podolojik Araçlar
  • İlkyardım ve Sargı Teknikleri
  • Dil ve Yazı
 3. Terminoloji Dersleri
  • Anatomi
  • Cilt ve Tırnak
  • Kan Dolaşımı
  • Ayaklar
  • Genel ve Özel Hastalık Bilgisi
  • Cilt ve Tırnak Hastalıkları
  • Damar Hastalıkları
  • Eklem Hastalıkları
  • Ayakta Oluşan Şekil Bozuklukları
  • Ortopedi, Dermatoloji
  • Rehabilitasyon ve Önlem
  • Podolojik Uygulama

Eğitimin Uygulamalı Kısmı

 1. Bir Çalışma Ortamının Sağlanması
 2. Kullanılacak Aletlerin Bilgisi (Freze ve pens grupları)
 3. Podolojik Bir Sonuca Varılması
 4. Sonucun Belgelendirilmesi
 5. Nasır, Batık Tırnak gibi Hastalıkların Çeşitli Tedavileri
 6. Ayak Masajı
 7. Hastaya Danışma